Tjongerschans

Het zorglandschap van de toekomst

Net als de rest van de wereld om ons heen, is ook het zorglandschap volop in beweging. Sprog heeft regionaal ziekenhuis Tjongerschans – dat moderne en hoogwaardige zorg biedt met verschillende specialistische expertises en speerpunten als preventie, ouderenzorg en sportgeneeskunde – geholpen een weg te vinden binnen het Friese zorglandschap van de toekomst.

Tjongerschans

Goede zorg raakt ons allemaal

Na onze beproefde besteksessies werd het heel duidelijk: Tjongerschans gelooft dat er niets belangrijker is dan een gezond en gelukkig leven. Met de kanttekening dat goede zorg alleen tot stand komt als je samenwerkt. Met ketenpartners, met álle zorgmedewerkers en specialisten bij elkaar én met de patiënt. Wij formuleerden deze kerngedachte in een nieuwe pay-off: 'Goede zorg raakt ons allemaal'.

Het nieuwe verhaal van Ziekenhuis Tjongerschans

Hoe je het ook wendt of keert: op een bepaald moment in je leven kom je in aanraking met zorg. ‘Goede zorg raakt ons allemaal’ duidt op het gevoel dat iets je raken kan, diep van binnen. Goede zorg raakt omdat zowel patiënten als hun naasten en zorgprofessionals, dagelijks zien wat goede zorg teweegbrengt in een mensenleven. Goede zorg vindt je terug in een aanraking, in een beetje begrip en in de raakvlakken tussen verschillende expertises en zorgorganisaties. Daarom dus... raakt goede zorg ons allemaal.

Dit gevoel hebben we in samenwerking met Broodnodig vastgelegd in een merkfilm die ráákt. Een film die zowel intern als extern het persoonlijke verhaal van Tjongerschans vertelt. Het verhaal van hun patiënten, medewerkers en van iedereen waarmee zij samenwerken.

Ziekenhuis Tjongerschans huisstijl
Ziekenhuis Tjongerschans huisstijl
Ziekenhuis Tjongerschans huisstijl

Verbinding als terugkerend element

Aan de hand van een aangescherpte positionering hebben we gewerkt aan een nieuw en herkenbaar eigen gezicht, waarbij ‘verbinding’ een belangrijk element is. Dit hebben we verbeeld door een herkenbare beeldtaal te ontwikkelen; denk aan logo, typografie, fotografie en kleurgebruik. Maar ook grafische elementen in de vorm van hexagonen, ofwel: zeshoeken. Geïnspireerd door de natuur biedt dit element verbindende en overlappende bouwstenen waarmee gespeeld kan worden in een dynamische  opmaak.

Tjongerschans &Magazine

Personeelsblad &Magazine

Daarnaast hebben we de kracht van verbinding extra geduid door de herpositionering en strategie te vertalen in de ‘rebranding’ van het personeelsblad van Tjongerschans: &Magazine.

Wervingscampagne

In de zorg is het vinden van nieuwe mensen een lastige opgave, daarom moet je als ziekenhuis in deze zoektocht inventief zijn. Samen met Catch Your Moment hebben we een warme wervingsfilm gemaakt waarin de persoonlijke sfeer van het ziekenhuis naar voren komt in combinatie met al het goeds dat Fryslân te bieden heeft. Want Tjongerschans heeft veel meer te bieden dan werk alleen. Ofwel: ‘meer leven voor jouw salaris’. De film is samen met een gerichte online campagne via Wonderkind verspreid, om zo via AI de aandacht van nieuwe (anesthesie)medewerkers op Ziekenhuis Tjongerschans te vestigen.

UItzending Brasserie Bentacera
UItzending Brasserie Bentacera

De toekomst van de zorg begint vandaag

Ziekenhuis Tjongerschans is continu op zoek naar manieren om de zorg te verbeteren, waarbij ze geloven dat uitdagingen binnen de zorg alleen opgelost kunnen worden door met elkaar in verbinding te staan. Begin 2018 hebben we samen met Tjongerschans het initiatief genomen om belangrijke spelers in het Friese zorglandschap bij elkaar te brengen, met als doel gezamenlijk de toekomst van de zorg op te pakken. Dit initiatief droeg de naam iC2, wat staat voor innovatie binnen care & cure.

tjongerschans.nl
Cases