AndersOm Thuisbegeleiding

De knop omzetten, zowel intern als extern

AndersOm Thuisbegeleiding helpt mensen met problemen in de thuissituatie. Van verslavingsproblematiek en hulp bij financiën tot het oplossen van onveilige thuissituaties. AndersOm biedt éérst hulp en bekijkt dan pas hoe deze zorg bekostigd moet worden. Cliënten en hulp stelt men hiermee voorop. Een warme club mensen die wij hebben geholpen om juist dit menselijke gezicht te laten zien.

Tjongerschans

Als je als organisatie dagelijks bezig bent met de problemen van anderen, dan vergeet je wel eens hoe speciaal het eigenlijk is wat je met elkaar beweegt. Veel organisaties hebben moeite dit verhaal simpel en begrijpelijk aan de markt (en intern) over te brengen en een gezicht te vinden dat daarbij past. Wij hebben AndersOm geholpen hun drijfveren en karakter te vinden, met een nieuwe positionering en vormgeving als gevolg.

Univé medewerkersbijeenkomst

Sterker uit de strijd

AndersOm gelooft in de veerkracht van mensen, omdat men dagelijks ziet dat er binnen mensen een enorme kracht verborgen ligt. Het vermogen om overeind te krabbelen, hoe moeilijk het leven soms ook is. In veel gevallen lukt dat niet in je eentje en is hulp vragen de eerste stap. Dát cruciale moment, het moment dat de knop omgaat, staat aan de basis van het verhaal van AndersOm. De belofte: samen met AndersOm kom je 'sterker uit de strijd’. Dit verhaal hebben we gevat in een merkfilm waardoor alle (nieuwe) mensen intern extra sterk worden meegenomen in het echte ‘AndersOm-gevoel’.

Dankbaar element

De strijdbare, onbaatzuchtige en menselijke houding van AndersOm kwam in de oude, zakelijke vormgeving niet goed tot zijn recht. Daarnaast bevat de naam ‘AndersOm’ een dankbaar element om mee te spelen; het woordje ‘om’. Het logo is daarom opgebouwd als een digitale knop, die online als mini-animatie fungeert waarmee men de knop letterlijk om kan zetten.

AndersOm Thuisbegeleiding
AndersOm Thuisbegeleiding
AndersOm Thuisbegeleiding
AndersOm Thuisbegeleiding website

Een menselijk gezicht

De nieuwe positionering komt tot uiting in een vriendelijke, frisse vormgeving die gedomineerd wordt door zachte pasteltinten. Alle copy (op bijvoorbeeld de nieuwe website, die de mensen van Addnoise hebben gebouwd) is geschreven met cliënten in het achterhoofd; mensen die veel aan hun hoofd hebben en daarom snel begrijpelijke informatie willen vinden… en vooral in actie willen komen. We zijn in de belevingswereld van zowel cliënten als andere stakeholders gekropen, om zo passende cliënt- en medewerkerverhalen vorm te geven die het gedachtegoed van AndersOm extra kracht meegeven.

andersomthuisbegeleiding.nl
Cases