ArboAnders

Baanbrekend in arbodienst verlening

ArboAnders zet een grote stap voorwaarts in een markt waar verzuimbegeleiding vaak wordt gezien als de oplossing voor (onnodig) verzuim. ArboAnders legt de focus volledig op preventie en het voorkomen van verzuim. Alleen op die manier zijn we in staat om samen medewerkers in hun kracht te zetten en Nederland draaiende te houden. En als er dan toch verzuim optreedt, doen zij gewoon alles wat noodzakelijk is voor een zo spoedig mogelijk herstel, net zoals alle anderen.

De mens centraal in het proces

Uit onderzoek blijkt dat 58% van al het verzuim ontstaat uit het privéleven van een medewerker. Door in het hele proces de mens achter de medewerker centraal te stellen, wordt op een holistische manier aandacht besteed aan het welzijn van medewerkers. Deze baanbrekende aanpak vraagt om ingrijpende veranderingen. Dit heeft invloed op de merkessentie en de daaruit voortvloeiende uitingen, maar de impact op de interne organisatie is nog veel groter. Sprog heeft zich daarom samen met onze eigen veranderexpert, Peter Gilsing, op alle fronten ingezet op een ingrijpende transitie van het merk ArboAnders en de dienstverlening die daarmee gepaard gaat te stimuleren.

ArboAnders huisstijl

Baanbrekend en relevant; een unieke plek in de markt
De naam ArboAnders zegt al genoeg. Deze organisatie heeft innovatie in haar genen. Gedreven door een bevlogen strategisch manifest van directeur/eigenaar Anne Hoekstra zijn wij aan de slag gegaan met een uitgebreid intern en extern onderzoek. Onze beproefde bestek-sessies gekoppeld aan een breed marktonderzoek hebben geleid tot een plek in de markt die weliswaar baanbrekend en spannend is, maar in de toekomst zeker haar vruchten zal afwerpen. De aanpak van ArboAnders wordt de nieuwe trend in de wereld van arbodienstverlening.

ArboAnders Corporate Identity

Verandering in alle opzichten

Een nieuwe plek in de markt vraagt natuurlijk om een nieuw gezicht. Er is samen, met een kernteam van ArboAnders, grondig gewerkt aan een complete make-over van het logo en de volledige huisstijl. Van het wagenpark tot de website die nu de nieuwe filosofie weerspiegelt. Alles is Anders. En er is nog veel meer op komst.

ArboAnders website

Trendsetters hebben een extra opdracht
Als een nieuwe marktpositie trendsettend is, is dat in de eerste plaats een groot voordeel. Je bent immers uniek in je soort. Maar baanbrekend zijn betekent ook het introduceren van nieuwe denkwijzen en dienstverlening op de markt. In de komende maanden en jaren zullen we gezamenlijk optrekken om deze ideeën naar voren te brengen. Dit vereist een sterke inhoudelijke communicatiestrategie die omnichannel is. Alle interne en externe experts uit ons team, met de opdrachtgever centraal, hebben gewerkt aan een uitgebreid communicatieplan dat binnenkort van start gaat.

Interne transitie

Sprog maakt al jaren de dromen van bestuurders en directies zichtbaar en voelbaar, omdat een merk zonder hart immers bij niemand leeft. Maar communicatie is geen toverwoord voor verandering, het is slechts een hulpmiddel. Echte veranderingen komen van binnenuit. Ons motto bij verandering is dan ook: "Buiten winnen, is binnen beginnen". Omdat ArboAnders een echte baanbrekende transitie aangaat, worden alle registers opengetrokken om de organisatie op een verantwoorde manier te begeleiden in de noodzakelijke veranderingen, zowel voor de organisatie als voor het individu. Zo maken we samen niet alleen dromen zichtbaar, maar maken we ze ook écht waar.

arboanders.nl
Cases