ToekomstGroep

Het fundament voor morgen

Vastgoedeigenaren staan voor een enorme uitdaging in het klimaatakkoord van 2030-2050: het verduurzamen van hun vastgoed binnen de gestelde tijd. Dit vraagt om een ingrijpende aanpak waarbij flexibiliteit, expertise en slagkracht cruciaal zijn. ToekomstGroep heeft met behulp van Sprog hierop geanticipeerd en een transitie in gang gezet, wat heeft geleid tot een relevante en toekomstbestendige positie in de markt.

Zie de toekomst niet als een opgave, maar als een kans

Met behulp van onze beproefde methodiek hebben we twee verschillende merkanalyses uitgevoerd: één vanuit de interne organisatie - met de zoektocht naar de merkessentie - en één vanuit het het marktperspectief binnen een snel veranderende maatschappij. Door deze analyses te combineren, hebben we het belang van verandering inzichtelijk maakt en een herkenbaar ijkpunt meegeven.

ArboAnders huisstijl

Toekomstgroep houdt grip en stelt woon- en werkgeluk centraal
ToekomstGroep legt de focus op het fundament voor morgen, waarbij ze het woon- en werkgeluk centraal stellen bij zowel nieuwbouw als grootschalige renovatieprojecten voor vastgoedbezitters, waaronder woningcoöperaties. ToekomstGroep begrijpt het belang van betrokkenheid, en richt zich op de individuele behoeften en het welzijn van de bewoners. Op deze manier dragen ze bij aan een positieve en duurzame leefomgeving voor iedereen.

ArboAnders Corporate Identity

Stel het vizier open voor verandering

Bij het ontwikkelen van de merkfilm en huisstijl hebben wij ervoor gekozen om de merkessentie - openheid - in alle facetten inclusief de vormgeving te weerspiegelen. Openheid die nodig is om de individuele bedrijven beter samen te laten werken. Openheid om op de juiste manier met bewoners om te gaan. Maar vooral openheid als uitgangspunt om de toekomst met open vizier tegemoet te treden.

ArboAnders website

(R)evolutie van de huisstijl
Belangrijk bij de herpositionering was de opdracht om de individuele bedrijven binnen de groep in het vervolg als één op te laten treden. Niet meer individueel opereren maar samen de problematiek in de markt oppakken. Deze impactvolle verandering vraagt om een nieuwe huisstijl en een verbeterde versie van het bestaande beeldmerk. Dat we in deze opzet zijn geslaagd blijkt wel uit de lovende woorden uit alle lagen van de organisatie. Het is in alle facetten een grote stap voorwaarts voor zowel de organisatie als de betrokken medewerkers. 

Website: een corporate vindplaats

De markt voor verduurzamen in de bestaande bouw is een vrij gesloten markt waar het belang van een sterk en groot netwerk bovenaan staat. Om ToekomstGroep te helpen zichzelf binnen dit netwerk goed te representeren ontwikkelden we samen een nieuwe website die het nieuwe denken én werken in sterke mate representeert. Naast deze corporate vindplaats ontwikkelden we diverse instrumenten die medewerkers helpt hun bedrijf zo goed mogelijk te representeren. Van lancering van de nieuwe marktpositie tot bedrijfspresentaties, er is munitie genoeg om de juiste waarde van ToekomstGroep te duiden. 

toekomstgroep.nl
Cases